Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Începând cu data de 14 martie 2014 S.C. INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu Asociația Pentru Dezvoltarea și Promovarea Resurselor Umane Deva, implementează proiectul cu titlul SIGMA – Dezvoltare sustenabilă, informare, mediere și antreprenoriat in mediul rural”, număr de identificare proiect POSDRU/140/5.2/G/127774, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5. “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

SIGMA